Atenció al públic:

08:00 - 18:30

Gran de Gràcia, 236

08012 Barcelona

93 218 82 69

vedrunagracia@vedruna.cat

Preinscripció BATXIBAC | 2018-2019

Batxibac (doble titulació batxillerat – baccalauréat) 

Dossier Batxibac 2018-2019

TERMINIS BATXIBAC

 • 24 d’abril de 2018: cada centre batxibac fa pública l’oferta de places reservades per al programa batxibac 2017-2018,
 • 25 d’abril de 2018 a les 16h: prova de nivell de francès (per a qui no pugui acreditar els coneixements requerits).
 • del 2 al 4 de maig de 2018: presentació de sol·licituds al centre
 • 12 de maig de 2018: el centre publica la llista d’alumnat admès.

DOCUMENTACIÓ

 1. Per fer la sol·licitud de preinscripció, tothom ha de presentar al centre demanat en primer lloc l’original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna.
  Els alumnes menors d’edat també han de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

  Els alumnes estrangers poden acreditar les seves dades d’identificació o de filiació amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que puguin aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 2. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredit

REQUISITS

Per cursar la doble titulació cal acreditar com a mínim un nivell B1 de francès del marc europeu comú de referència per a les llengües; l’acreditació es pot fer mitjançant el diploma B1 del DELF scolaire, el diploma B1 del DELF junior, el certificat de nivell intermedi de les EOI o superant una prova de nivell en llengua francesa. (25 d’abril a les 16h a l’escola)

 

Comments are closed.

Demana informació

Si vols rebre informació, nosaltres ens posem en contacte amb tu i t’assessorem en el que necessitis.

Segueix-nos a

CreaEscola Quality Certificate for Education Website