Atenció al públic:

08:00 - 18:30

Gran de Gràcia, 236

08012 Barcelona

93 218 82 69

vedrunagracia@vedruna.cat

Educació primària

AVANÇANT EN EL PROCÉS D'APRENENTATGE

(DE 6 A 12 ANYS)

Desenvolupant capacitats

En aquesta etapa s’adquireixen les habilitats i competències aplicables a la vida quotidiana i es potencien els bons ha?bits organitzatius i de treball que facilitaran la seva futura formacio? personal i intel·lectual.

Per assolir les competències combinen diverses metodologies  i incorporem les tecnologies per a l’aprenentatge i la comunicació.

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengües estrangeres

Desenvolupem un projecte de llengua propi a partir del treball del TEXT i la creació de textos de diferents tipologies.

 • Hores complementàries d’anglès de 1r a 6è
 • Auxiliar de conversa
 • Projectes internacionals
 • Colònies lingüístiques a partir de 3r
 • Matemàtiques

Descobrir les matemàtiques que hi ha en el dia a dia de la nostra vida. Els alumnes descobreixen el lligam entre les matemàtiques i la vida quotidiana d’una manera atractiva i divertida. Anem més enllà de la pròpia disciplina.

 • Àrea de coneixement del medi natural
 • Àrea de coneixement del medi social i cultural
 • Música
 • Educació visual i plàstica
 • Cultura religiosa

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website